Tag Archives: อาจารย์เจ้าเสือบุตรคเนศ

อาจารย์เจ้าเสือบุตรคเนศ คือใคร ทำความรู้จักเจ้าของฉายา คชานันท์

อาจารย์เจ้าเสือบุตรคเนศ คือใคร ทำความรู้จักเจ้าของฉายา คชานันท์

อาจารย์เจ้าเสือ เผยว่า ตนเองคือชื่อฉายาที่เขาเรียกกันว่า เจ้าเสือ เพราะเคยออกเพลงมาแล้วในวงการ สมัยเด็กตนเองศรัทธาองค์พระพิฆเนศอย่างมากเพราะแม่เป็นสายมู